Oruçreis Mah.Tekstilkent Cad. İş Hanı Bloğu No:10-T/522 Esenler/İstanbul
0 (212) 438 05 25
info@heceakademi.com

Yangın Eğitimi

Bir başka WordPress sitesi

6331 Sayılı İSG Kanunu DAYANAK: İş yerlerinde Acil Durum Hakkında Yönetmelik, Madde 10_11 MADDE 10 – (1) İşverence acil durumların meydana gelmesi halinde uyarı verme, arama, kurtarma, tahliye, haberleşme, ilk yardım ve yangınla mücadele gibi uygulanması gereken acil durum müdahale yöntemleri belirlenir ve yazılı hale getirilir. (5) Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri oluşturulurken 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik hükümleri dikkate alınır.

Yangın Eğitimleri kurumunuzda verilmektedir.

Yangın Eğitim Konuları

* Tanımı-Yanma-Yangın-Üçgeni
* Oluşumu-Madde-Isı-Oksijen
* Yanma Zinciri-Yanma Şekilleri
* Yangınların Sınıflandırılması
* Söndürme Prensipleri
* Söndürme Teknikleri
* Söndürme Kuralları
* Yangınların Nedenleri
* Yangın Anında Yapılanlar
* Yayılma Şekilleri
* Orman Yangınları Örtü-Gövde-Tepe
* Söndürme Şekilleri
* Etki Eden Faktörler
* ABC ve BC tozları ve Özellikleri
* 6 KG KKT Tozlu Cihazlar
* CO2 Karbondioksitli Cihazlar
* 25 KG Köpüklü Cihazlar
* Akaryakıt Yangını ve Tüp Kullanma Uygulaması